För att få största möjliga utbyte av era produkter samt bibehålla en lång livslängd, rekommenderar vi att ni utför förebyggande underhåll av maskinerna enligt anvisningarna i vår servicebok. Det kommer att ge er större glädje av utrustningen och en säkrare drift genom bra underhåll. Vår generella produktgaranti som gäller från och med januari 2016 är följande:  

 

Technogym 

 • 5 år för ramen  
 • 2 år för mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter  
 • Tillverkningsgaranti: 12 månader för slitagedelar. 6 månader på stoppning. 
 • Slitagedelar är följande: mattan på löpband, sitsar, kuddar, pedaler och kedjor till cyklar, väggmaterial, drivremmar samt andra gummimaterial t.ex. ingripna komponenter, fotremmar och vajrar. 
 • Tillägg: Excite Run Now löpband har 10 års garanti på motor/ram/dämpning. 

Allmänna garantivillkor  

Garanti gäller ej för: 

 • service som är relaterat till missanvändande, osakkunnig montering, idrifttagande, och/eller saknad av underhållning av utrustningen 
 • användning av icke-original reservdelar  
 • fel som har uppstått på produkterna som en följd av reparationer, ombyggnader eller oriktig service som utförts av servicepersonal som ej är auktoriserad av Qicraft Sweden AB. 
 • om du inte har följt instruktionerna i bruksanvisningen avseende transport, lagring, montering, idrifttagande, betjäning och underhåll 
 • egna otillåtna ändringar av utrustningen eller dess styrning 
 • bristfällig kontroll av delar som utsätts för slitage 
 • olyckor orsakade av farliga ämnen eller yttre våld 
 • användning av apparaten med ej funktionsdugliga säkerhets- och skyddsanordningar inkl. varningsskyltar 

  

Begagnat 

3 månaders funktionsgaranti, om inget annat avtalats. 

 

Övrigt 

Qicraft Sweden är sedan februari 2016 ISO 9001:2008-certifierat och sedan maj 2018 ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem för våra processer för att förbättra och effektivisera vårt arbete för att möta kundernas behov.